Slovní druhy a jejich rozdělení

16. listopadu 2007 v 21:39 | Lída Harcubová... |  maturitní otázky mé dcery
Český jazyk umí pojmenovat pouze 10 významových stavů.

ohebnost slova - schopnost měnit tvar nebo koncovku podle jeho postavení ve větě
neohebná slova tuto schopnost nemají, ohebná ano.
ohebná slova- jména - podstatná, přídavná, zájmena, číslovky - typ ohýbání je skloňování
slovesa - další typ ohýbání je časování
k ohýbání používáme nástroje tzv. mluvnické kategorie
Jména - rod (mužský, ženský a střední), číslo, pád a vzor
Slovesa - osoba, číslo, čas, způsob, rod (činný a trpný), vid (dokonavý, nedokonavý) třída a vzor
Slovní druhyohebné:
1. Podstatná jména (Substantiva)
- názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů (sova, rychlost)
- ve větě: zpravidla podmět nebo předmět
2. Přídavná jména (Adjektiva)
- vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů (krásný, cizí)
- ve větě: shodný přívlastek
3. Zájmena (Pronomina)
- zastupují substantiva a adjektiva (ta, to, můj, tvůj)
- ve větě: stejný druh jako podstatná n. přídavná jména, která zastupují
proč - zájmeno tázací, pokud stojí na začátku tázací věty... např. Proč mě zase nosíš květiny? proč - zájmeno vztažné, pokud stojí v souvětí za čárkou a připojuje vedlejší větu... např. Nevím, proč musím pracovat za tak málo peněz.
4. Číslovky (Numerália)
- slova významu číselného, vyjadřují počet, pořadí apod. (tři, sto, pátý, trojnásobný)
- ve větě: jako podstatná n. přídavná jména, někdy jako příslovce (třikrát)
5. Slovesa (Verba)
- vyjadřují děj, a to činnost nebo stav (psát, vidět, ležet)
- ve větě: slovesný přísudek (tvary určité)
Neohebné slovní druhy:
6. Příslovce (Adverbia)
vyjadřují bližší okolnosti dějů: místo (zde), čas (brzy), způsob (dobře), příčinu (proto) míru (dosti, velice)
ve větách závislá na:
- slovesech: příslovečné určení (žijeme zdravě)
- podstatných jménech: přívlastek neshodný (návrat domů, cesta pešky)
vznik:
- od přídavných jmen - většinou (dobrý - dobře)
- od zájmen (zájmenná příslovce: tudy, kam, tehdy, kdy, kudy,...)
- ustrnutím prostého pádu jmen (kolem, honem, daleko, blízko)
- ustrnutím slovesného tvaru (leže, stoje, kleče)
- příslovečné spřežky - ustrnutí předložkového pádu (nahlas, dodnes, pokaždé, zatím)
+ ustálená příslovečná spojení: (milerád, křížem krážem, jakživ mermomocí, bohudík, bohužel, stůj co stůj) - píši se dohromady, někdy i zvlášť
- záporová: ne, nikoli, nikam, nikde, nikdy
7. Předložky (Prepozice)
- vyjadřují bližší okolnosti
- patří ke jménům, jejichž pády řídí (z, do, pod, s)
- teprve ve spojení se jmény nabývají věcný význam
- ve větě: součást příslovečného určení, (přívlastku, doplňku, předmětu)
- vyjadřují místo, čas, způsob, příčinu, důvod
jejich význam se projeví ve spojení se jmény, nevyskytují se samostatně
- ve spojení se svým jménem tvoří předložkovou vazbu (pád)
8. Spojky(Konjunkce)
- slouží ke spojování vět a větných členů; teprve ve spojení s nimi nabývají svého významu
- nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh
- některé spojky mohou mít platnost částic
souřadicí - a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ať, buď - nebo..
podřadicí - když, jakmile, protože, že, aby, -li, kdyby, ač, třebaže..
9. Částice (Partikule)
- uvozují věty a vyjadřují postoj mluvčího k větě nebo i ke slovům
- ve větě: žádný větný člen
- nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh
- úlohu částic můžou plnit:
 • spojky (Ale to je překvapení!, Že se ti chce )
 • příslovce (právě proto, no právě) - neuvozují větu, význam přitakávací
10.Citoslovce (Interjekce)
- vyjadřují city, nálady a vůli mluvícího anebo označují hlasy a zvuky (kokodá, hej, bum)
- zpravidla stojí samostatně a nespojují se s jinými slovy do vět (mimo zvuků)
- ve větě: žádný větný člen (mohou zastupovat přísudek n. podmět)
- nebo hlasy a zvuky (zvukomalebná) - od těchto citoslovcí se tvoří slovesa (břink - břinkat)
- významově nesamostatná
- ustrnulé tvary jiných slovních druhů (pane-čku, běda, hybaj, bože, vida, hrome)
- ve větě se zpravidla nespojují ve skladební dvojici, stojí samostatně, nahrazují zvolací větu
oddělena čárkou (Brr, to je zima)
některá citoslovce (obvykle zvukomalebná) mohou zastupovat větné členy:
o přísudek - (Žába žbluňk do vody.)
o podmět - (Na dvoře se ozývalo haf haf.)
Slova, která mohou být různými slovními druhy
že
 • částice (že jsem to nevěděl)
 • spojka (řekl, že nikam nepůjde)
ale
 • spojka (prší, ale nefouká)
 • částice (ale sluší ti to)
 • citoslovce (Ale, ale! Kampak tak brzy)
právě
 • příslovce (právě o tobě mluvíme)
 • částice (no právě)
vlivem
 • podstatné jméno (být pod vlivem přátel)
 • předložka (vlivem okolností)
proto
 • příslovce (dostat co proto)
 • spojka (neuklidil, a proto dostal vynadáno)
 • částice (no proto!)
blízko
 • příslovce (prázdniny jsou blízko)
 • předložka (bydlet blízko letiště)
dobře
 • příslovce (udělal to dobře)
 • částice (no dobře)
místo
 • podstatné jméno (pusté místo)
 • příslovce (místo do školy šel k lékaři)
 • předložka (šel tam místo ní)
další příklady: domů, během, kolem
 

22 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (186)
Zobrazit starší komentáře

101 Cheap Jordans Cheap Jordans | E-mail | Web | 21. září 2012 v 7:58 | Reagovat

thank you for sharing the info..

102 Cheap Coach Bags Cheap Coach Bags | E-mail | Web | 21. září 2012 v 8:13 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

103 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 21. září 2012 v 8:36 | Reagovat

Yes! I agree what you say!

104 Coach Factory Store Coach Factory Store | E-mail | Web | 21. září 2012 v 9:38 | Reagovat

Hi! Your publish rocks and can be a great study!

105 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 21. září 2012 v 9:54 | Reagovat

It really is good to possess the capacity to examine a great high quality article with practical specifics on topics that plenty are interested on. The stage that the information indicated are all first hand on reside experiences even guide a lot more. Proceed performing what you do as we really like readi?-

106 Coach Handbags Coach Handbags | E-mail | Web | 21. září 2012 v 9:55 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

107 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 21. září 2012 v 10:03 | Reagovat

You guys have a wonderful website intending the following, KIU!

108 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 21. září 2012 v 13:01 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

109 Cheap Coach Handbags Cheap Coach Handbags | E-mail | Web | 21. září 2012 v 17:04 | Reagovat

That is definately one of the best blogs I've sen in ages online. Maintain up the excellent posts.

110 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 21. září 2012 v 17:11 | Reagovat

Yes, thank for the details a million! Have to discover anybody organizing Tea Party. I wants to participate in organizing.

111 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 22. září 2012 v 8:40 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

112 0000 0000 | E-mail | 22. září 2012 v 11:28 | Reagovat

prosim jaky slovni druh je milanovi???

113 ýáž ýáž | 22. září 2012 v 11:29 | Reagovat

ja myslim ze podstatne jmeno

114 00000 00000 | 22. září 2012 v 11:30 | Reagovat

diky moc :D  :-)  :-( http://bs.jxs.cz/ublog/emoticons/smile.gif

115 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 22. září 2012 v 14:37 | Reagovat

Here is an area that might be of help for you!

116 Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online | E-mail | Web | 22. září 2012 v 18:38 | Reagovat

I saw this actually excellent post these days!

117 Cheap Ugg Boots Cheap Ugg Boots | E-mail | Web | 22. září 2012 v 22:06 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

118 Cheap Uggs Cheap Uggs | E-mail | Web | 22. září 2012 v 23:51 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

119 Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Store | E-mail | Web | 23. září 2012 v 0:18 | Reagovat

Cheers for this content, guys, continue to keep up the good work.

120 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 23. září 2012 v 5:27 | Reagovat

What a excellent resource!

121 Cheap Jordans Cheap Jordans | E-mail | Web | 23. září 2012 v 6:47 | Reagovat

great advice and discussing,I'll get this amazing for me .thanks!

122 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 23. září 2012 v 11:33 | Reagovat

Hi! Your publish rocks and can be a great study!

123 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 23. září 2012 v 11:47 | Reagovat

As usual this was a thoughtful submit today. You make me want to preserve coming back and forwarding it my followers?-.

124 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 23. září 2012 v 12:37 | Reagovat

Hi, thank you so a great deal for these ideas!

125 Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys | E-mail | Web | 23. září 2012 v 13:22 | Reagovat

One of the best sites for relevant facts on this niche !?!

126 Goyard Purses Goyard Purses | E-mail | Web | 23. září 2012 v 14:19 | Reagovat

Your point is valueble for me. Thanks!

127 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 23. září 2012 v 17:44 | Reagovat

Excellent weblog, many thanks a lot for your awesome posts!

128 Coach Outlet Online Coach Outlet Online | E-mail | Web | 23. září 2012 v 17:54 | Reagovat

It's a good stage!

129 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 24. září 2012 v 8:56 | Reagovat

You've got your point via a great deal far better than I at any time could, thank you!

130 Canada Goose Sale Canada Goose Sale | E-mail | Web | 24. září 2012 v 12:54 | Reagovat

I wants to thank you with the endeavors you have produced in publishing this article. I am trusting the same greatest work from you within the future as well. In fact your fanciful writing abilities has inspired me to start my own weblog now. Truly the blogging is spreading its wings rapidly. Your generate up is a fine example of it.Thanks yet again for discussing this cost-free on the web!

131 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 24. září 2012 v 14:47 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

132 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 4:32 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

133 Replica Handbags Replica Handbags | E-mail | Web | 25. září 2012 v 5:41 | Reagovat

Very good brief and this post helped me alot. Say thank you I searching for your facts.

134 Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online | E-mail | Web | 25. září 2012 v 7:37 | Reagovat

Thank you for your well-thought content. I'm really at perform proper now! So I ought to go off with no reading through all I'd like. But, I place your web site on my RSS feed in order that I can read mor

135 Canada Goose Parka Canada Goose Parka | E-mail | Web | 25. září 2012 v 8:30 | Reagovat

Me and my friend were arguing about an problem similar to this! Now I realize that I had been correct. lol! Thank you for that information you article.

136 Chanel Outlet Online Chanel Outlet Online | E-mail | Web | 25. září 2012 v 8:48 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

137 Coach Factory Coach Factory | E-mail | Web | 25. září 2012 v 9:49 | Reagovat

Great post! I'll subscribe proper now wth my feedreader computer software!

138 Coach Outlet Online Store Coach Outlet Online Store | E-mail | Web | 25. září 2012 v 11:49 | Reagovat

I thought that was extremeley exciting. Many thanks for your unusual details. I'll maintain using this.

139 Ugg Boots Sale Ugg Boots Sale | E-mail | Web | 25. září 2012 v 15:54 | Reagovat

Hi there might I reference some of the insight here in this blog site if I reference you with a link back again on your site?

140 Chanel Outlet Online Chanel Outlet Online | E-mail | Web | 25. září 2012 v 18:11 | Reagovat

This really is genuinely excellent news. Thank you for sharing it with us!

141 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 20:52 | Reagovat

Cheers for the info. Greatly appreciated.

142 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 7:08 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

143 Chanel Outlet Chanel Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 8:45 | Reagovat

You guys have a wonderful website intending the following, KIU!

144 Coach Factory Store Coach Factory Store | E-mail | Web | 26. září 2012 v 11:51 | Reagovat

Sweet write-up.

145 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 13:12 | Reagovat

It's a good stage!

146 Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet | E-mail | Web | 26. září 2012 v 17:29 | Reagovat

Incredibly inspiring article, Thank you !?!

147 hermes handbags hermes handbags | E-mail | Web | 27. září 2012 v 5:18 | Reagovat

Very inspiring article, thank you!

148 Replica Louis Vuitton Replica Louis Vuitton | E-mail | Web | 27. září 2012 v 6:38 | Reagovat

One more new write-up with powerful points, I've been a lurker below for any brief time but wish to become a great deal much more engaged inside long term.

149 Burberry Handbags Burberry Handbags | E-mail | Web | 27. září 2012 v 6:42 | Reagovat

Ok. I believe you are appropriate!

150 hermes outlet hermes outlet | E-mail | Web | 27. září 2012 v 9:54 | Reagovat

Hello, I should say that this is a smart post. I will seek on this site, but soon.

151 hermes kelly hermes kelly | E-mail | Web | 27. září 2012 v 12:45 | Reagovat

Interestingly, my day on this matter, and my sister, I have a special multi-parameter in my hands when it appears confrontation again.

152 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 27. září 2012 v 16:06 | Reagovat

Hi, exactly where did you get this info can you please support this with some proof or you might say some very good reference as I and others will actually enjoy. This details is actually great and I will say will usually be helpful if we attempt it possibility free. So if you can back it up. That may really support us all. And this may well bring some good repute for you.

153 Coach Outlet Store Coach Outlet Store | E-mail | Web | 27. září 2012 v 18:44 | Reagovat

Curious to determine what all you intellectuals need to say about this?-?-.

154 Ugg Sale Ugg Sale | E-mail | Web | 27. září 2012 v 19:34 | Reagovat

This article may possibly be mentioned on Twitter by someone. genuinely?

155 Uggs Sale Uggs Sale | E-mail | Web | 27. září 2012 v 20:44 | Reagovat

That is some inspirational stuff. Never knew that thoughts might be this varied. Many thanks for all of the enthusiasm to offer such beneficial data right here.

156 Gucci Outlet Online Gucci Outlet Online | E-mail | Web | 27. září 2012 v 22:45 | Reagovat

I wants to thank you with the endeavors you have produced in publishing this article. I am trusting the same greatest work from you within the future as well. In fact your fanciful writing abilities has inspired me to start my own weblog now. Truly the blogging is spreading its wings rapidly. Your generate up is a fine example of it.Thanks yet again for discussing this cost-free on the web!

157 Gucci Outlet Gucci Outlet | E-mail | Web | 27. září 2012 v 23:09 | Reagovat

Positive glad that I navigated in your web page by accident. I'll be subscribing to your feed in order that I can get the latest updates. Appreciate all of the details right here

158 Cheap Ugg Boots Cheap Ugg Boots | E-mail | Web | 28. září 2012 v 0:19 | Reagovat

Very first factor , A large thank you for you to open my eyes.

159 Coach Outlet Coach Outlet | E-mail | Web | 28. září 2012 v 2:45 | Reagovat

Many thanks for your good publish. I'll take the notes you've written.

160 fsafeedfasfdsaf fsafeedfasfdsaf | 10. října 2012 v 19:13 | Reagovat

dewqčagrtehgfdsh :-!

161 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 14. října 2012 v 5:05 | Reagovat

This can be a great website write-up and I defer to you what you've said below. I've previously subscribed for a RSS feed in Firefox and are going to be your regular reader. Many thanks for the time in writing the submit.

162 rybiz rybiz | 30. října 2012 v 17:30 | Reagovat

diky moc O_O

163 rybiz rybiz | 30. října 2012 v 17:31 | Reagovat

nechapu že tu jsou všichni angličani :-x

164 pooooooo popopopo pooo poo pooooooo popopopo pooo poo | E-mail | Web | 7. listopadu 2012 v 15:08 | Reagovat

papa papa paparaci O_O  :-P  :-P

165 Marie Marie | 13. listopadu 2012 v 18:48 | Reagovat

Je to super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D

166 jáchym šíp jáchym šíp | E-mail | 14. prosince 2012 v 13:50 | Reagovat

naučné ale dlouhé :-?  ???

167 nikefree sko nikefree sko | E-mail | Web | 3. dubna 2013 v 12:00 | Reagovat

En god og meget professionel butik, som har styr på deres varer og kunder, og sender varende hurtigt.

168 MenT97 MenT97 | 3. dubna 2013 v 17:03 | Reagovat

co je to predlozit za slovni druh :-|

169 mlcoch mlcoch | E-mail | 24. září 2013 v 14:08 | Reagovat

jaky slovní druh je Vždyt prosim poradte

170 adam adam | E-mail | 25. listopadu 2013 v 15:42 | Reagovat

Co je za slovni druh bez?prosim odepis 8-O  :-|  [:tired:]  O_O

171 adam adam | E-mail | 25. listopadu 2013 v 15:54 | Reagovat

Mlcochu slovni druh je je 3 zajmeno. 8-) :-)

172 abc abc | 8. prosince 2013 v 11:19 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

173 olaf olaf | 5. ledna 2015 v 18:42 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  O_O  :D  :-|  :-P  :-?  :-?  8-)  8-O  :-D  ;-)  :-(  :-(  :-)

174 o o | 5. ledna 2015 v 18:45 | Reagovat

jaky je slovni druh naše

175 good good | 5. ledna 2015 v 18:47 | Reagovat

retardi neumí slovni druhy

176 KurtisAbubs KurtisAbubs | E-mail | Web | 5. února 2017 v 21:55 | Reagovat

CFFHOOK лучший чит для варфейс.
<b><u>cheats for warface</u></b> : <a href=https://www.youtube.com/watch?v=G5n66iMS9ak>скачать читы на warface</a>
Наш сайт: <a href=http://cheater24.ru>Читы варфейс</a>

177 uaisematizz uaisematizz | E-mail | 22. října 2018 v 1:55 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

178 MoniaR MoniaR | E-mail | 27. ledna 2020 v 20:49 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti; http://girlssnapshots.com

179 zdenek zdenek | E-mail | 18. března 2020 v 13:00 | Reagovat

http://girlssnapshots.com - horke divky z vaseho okoli

180 tzlieczu tzlieczu | E-mail | Web | 22. května 2020 v 7:47 | Reagovat

where to buy viagra in australia  https://viagaramen.com/ generic sildenafil citrate vs viagra  <a href=https://viagaramen.com/#>alternative to viagra</a>  super active viagra

181 pnohzmee pnohzmee | E-mail | Web | 22. května 2020 v 15:15 | Reagovat

sildenafil tablet price  https://usabuyes.com/ - real viagra online buy  <a href=https://usabuyes.com/#>buy viagra new york</a>  que pastilla es mejor viagra o cialis

182 omqwsjbl omqwsjbl | E-mail | Web | 8. června 2020 v 18:16 | Reagovat

https://canadianpillsbuy.com/ - goodrx cialis generic  
cialis w aptece  <a href=https://canadianpillsbuy.com/>cialis pills online</a>  valor cialis diario

183 goodprizwomen.com goodprizwomen.com | E-mail | Web | 20. června 2020 v 2:00 | Reagovat

hello there and thank you for your information – I've definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon. http://lauge.goodprizwomen.com/sport/betong-till-plintar.php betong till plintar

184 eohprohe eohprohe | E-mail | Web | 21. června 2020 v 5:43 | Reagovat

generic viagra 50mg  <a href=http://silaxera.com/>viagra</a>  viagra online no prescription

185 mknyymqb mknyymqb | E-mail | Web | 21. června 2020 v 8:06 | Reagovat

viagra generic vs brand name  <a href=http://silaxera.com/>viagra online</a>  women viagra pill

186 goodprizwomen.com goodprizwomen.com | E-mail | Web | 25. června 2020 v 2:18 | Reagovat

Hi everyone, it's my first visit at this site, and article is really fruitful in favor of me, keep up posting such articles or reviews. liebot.goodprizwomen.com/skin-care/knaehoega-stoevlar-skinn.php knahoga stovlar skinn

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama